Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SOLAR SYSTEMS

 

I. Definicje

1. Dostawa - rodzaj usługi transportowej wraz z określeniem przewoźnika i komisu

2.Dane zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.

3.Klient - osoba fizyczna ( w tym konsument ), która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła ,zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług sklepu.

4.Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą u sprzedającego zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Kupujący - zarówno klient jak i konsument.

6.Magazyn - miejsce, w którym odbywa się kompletowanie zamówień kupującego.

7.Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.

8.Produkt - towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie Solar Systems.

9.Regulamin - niniejszy Regulamin informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron umowy.

10.Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-folie-okienne.pl

11.Sprzedający - Firma KERR , ul.Chopina 37 05-071 Sulejówek , NIP:952-150-03-36 ,REGON: 015275478 ,

12.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem z jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13.Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zawierające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.sklep-folie-okienne.pl

2.Sprzedawcą jest Firma KERR z siedzibą w Sulejówku, ul.Chopina 37 NIP:952-150-03-36

3.Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

4.Oferta przedstawiona na stronie internetowej nie zawsze pokrywa się ze stanami magazynowymi w sklepie stacjonarnym.

III. Zakupy, płatność i dostawa

1.Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

2.Zgodnie z art.535 Kodeksu Cywilnego Sprzedający zobowiązuje się przesłać na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny i odbioru towaru po wcześniejszym ustaleniu formy dostawy.

3.Klient dokonujący zakupu może złożyć zamówienie na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę.

4.Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.Sprzedawca umożliwia sposób płatności kartą, za pobraniem lub zwykłym przelewem.

6.Wszystkie zamówione produkty w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

7.Kupujący składając zamówienie wskazuje:

a.) zamawiany towar w przypadku folii

- rodzaj folii

- odcień folii

b.) zamawiany towar w przypadku narzędzi

- rodzaj narzędzi

c.) dane do wysyłki

d.) wybór płatności

e.) telefon kontaktowy, który będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą

f.) ewentualne żądanie faktury VAT z danymi do wysyłki ( w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny )

8.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie do momentu jego realizacji tj. do momentu przekazania do wysyłki.

9.Koszty dostawy

a.) przesyłka krajowa

- przesyłka kurierska 14zł

-przesyłka kurierska za pobraniem 16 zł

b.) przesyłka międzynarodowa 55zł

10.Każdy klient wybierający sposób zapłaty: przedpłata na konto powinien dokonać przelewu w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia oraz wysłać potwierdzenie przelewu w celu szybszej realizacji zamówienia. W przelewie prosimy wpisać numer zamówienia.

11. W przypadku płatności kartą dostępne formy płatności, którymi można zrealizować płatność  to:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electron

- Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty bądź usunięcia towaru ze sprzedaży.Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

13.Każdy towar sklep stara się wysyłać w przeciągu 24 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.

14.Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana, kiedy towar znajduje się na Magazynie, w przypadku braku towaru na Magazynie, towar zostanie wysłany w najszybszym terminie po uzupełnieniu braków w zapasach magazynowych.

15.Każda z naszych paczek jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednakże prosimy o sprawdzenie jej stanu przy kurierze podczas odbioru.

IV. Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni i ponosi koszty zwrotu paczki.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować poprzez wysłanie stosownego pisma pocztą bądź drogą elektroniczną.

3.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ,,za pobraniem"

4.Towar należy odesłać na adres: Solar Systems Folie, Wielgolas Brzeziński 9A , 05-074 Wielgolas Brzezisńki

5.W przypadku odstąpienia od umowy prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.Zwrot towaru wiąże się z poniesieniem przez Państwa kosztów, tj.około 20zł.

6. Czas obowiązywania rękojmi to 2lata.

V. Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny: biuro@folie-okienne.eu

Reklamowany towar zakupu w sklepie internetowym wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy wysłać na adres: Solar Systems Folie , Wielgolas Brzeziński 9A , 05-074 Wielgolas Brzeziński

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać:

- Nazwę produktu

- Datę Zakupu

- Dowód sprzedaży

- Cenę

- Imię i Nazwisko reklamującego

- Adres reklamującego

- Datę stwierdzenia wady/usterki

- Szczegółowy opis uszkodzenia

- Dane na które ma zostać wysłana odpowiedź

2.Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

VI. Wymiany

1.Wymiana nieużywanego towaru dokonywana jest w możliwie najszybszym terminie.Polega ona na odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i odesłaniu towaru, a następnie ponownym złożeniu nowego zamówienia.

VII. Poufność i ochrona prywatności

1.Solar Systems jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

2.Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności zostały opisane w zakładce ,,Polityka prywatności": www.sklep-folie-okienne.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

VIII. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ,a w stosunku do konsumentów również przepisy Ustaw Konsumenckich.

2.Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników www.sklep-folie-okienne.pl

3.W rozumieniu Ustawy z dnia 4 Lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych wynikających z wyżej wymienionego aktu prawnego.

 

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 791 124 224
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl